Etická komisia

Aktuálne zloženie Etickej komisie AFISP

Predseda Etickej komisie

Ing. Roman Scherhaufer, externý člen, rscherhaufer@eic.eu

Podpredseda Etickej komisie

Ing. Tomáš Kročian, člen asociácie, tomas.krocian@finconsulting.sk

Členovia Etickej komisie

Ing. Vladimír Baláž, Phd, externý člen, vbalaz@yahoo.com

Ing. Pavol Hadzima, zástupca člena asociácie, pavol.hadzima@winnersgroup.sk

JUDr. Darina Huttová, členka asociácie, huttova@afisp.sk

Ing. Peter Matovič, zástupca člena asociácie, peter.matovic@partnersgroup.sk

JUDr. Tatiana Macúchová, zástupca člena asociácie, macuchova@ovb.sk

Ing. Pavol Poklemba, externý člen, pavol.poklemba@gmail.com

Ing. Martin Ružička, zástupca člena asociácie, mruzicka@mbi.sk

Subscribe to RSS - Etická komisia