NBS Miera nezamestnanosti rastie

Rýchle komentáre nie sú oficiálnym stanoviskom Národnej banky Slovenska. Prezentujú názory analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS). Šírenie je povolené bez predchádzajúceho súhlasu, avšak s uvedením zdroja „Analytici ÚMS“. Ak nie je uvedené inak, časové rady sú sezónne očistené použitím vlastných sezónnych modelov.

Miera evidovanej nezamestnanosti:

Nezamestnanosť kontinuálne rastie od septembra | Rýchly komentár | 22. marca 2021 | © Analytici ÚMS 1 Rýchly komentár Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť kontinuálne rastie od septembra Vo februári naďalej pokračoval mierny rast počtu nezamestnaných. Miera nezamestnanosti dosiahla 8,5 %. Nezamestnanosť tak kontinuálne rastie od septembra minulého roka. Historický vývoj počtu nezamestnaných Prítok a odtok v evidencii nezamestnaných a počet voľných pracovných miest Zdroj: ÚPSVR, sezónne očistenie NBS Zdroj: ÚPSVR Počet nezamestnaných pomaly rastie už päť mesiacov v rade. Od septembra pribudlo približne 10 tisíc nezamestnaných. Nezamestnanosť je tak najvyššie od polovice roka 2017. Nezamestnaným sa nedarí vrátiť sa späť na trh práce. Znižuje sa počet voľných pracovných miest a pravdepodobne tiež dochádza k nesúladu medzi ponukou a dopytom na pracovnom trhu. Mierne klesá aj prítok uchádzačov do evidencie. Dobrou správou je, že klesá prítok zo všetkých sektorov ekonomiky.Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť kontinuálne rastie od septembra | Rýchly komentár | 22. marca 2021 | © Analytici ÚMS 2 Zdroj: ÚPSVR Poznámka: údaje v tis. osôb, miera v %. Sezónne očistené NBS (okrem stĺpcov označených ako „neočistené“). Michal Doliak analytici@nbs.sk

 

Čítajte na : Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť kontinuálne rastie od septembra (nbs.sk)