Sprostredkovatelia

Onlineetrend.sk (Správy / Politika) ● 16. 10. 2019, 9:38 ● Pozitívny

Vydavateľ: News and Media Holding a.s.

Téma: AFISP

Kľúčové slová: finančné služby

Odkaz: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-41/sprostredkovatelia-1.html

16.10.2019, 09:38

Ako sa darilo sprostredkovateľom (vybrané subjekty s tržbami nad 1 milión eur, tis. eur) Spoločnosť Tržby z predaja služieb Zmena (%) Čistý zisk Zmena (%) 2018 2017 2018 2017 1. Respect 42 372 44 860 -5,55 n 8 291 n 2. OVB Allfinanz Slovensko 37 773 35 773 5,59 2 929 2 743 6,8 3. Partners Group SK 34 400 30 829 11,58 6 385 5 951 7,3 4. Finportal 17 900 14 402 24,29 201 195 3,18 5. Fincentrum 13 268 14 696 -9,72 654 522 25,27 6. Winners Group 12 834 11 450 12,08 1 116 1 150 -2,95 7. Universal Maklérsky dom 12 315 10 639 15,75 601 373 61,20 8. Insia SK 12 109 10 889 11,20 238 206 15,56 9. Brokeria 9 000 7 250 24,14 609 594 2,53 10. ČSOB Leasing poisťovací maklér 8 717 7 068 23,33 3 331 2 680 24,28 11. Macula poisťovacie služby 6 848 5 812 17,83 1 125 1 073 4,88 12. ZFP Akadémia 6 805 5 936 14,64 377 352 7,10 13. Broker Consulting skupina 6 797 6 594 3,08 174 330 -47,31 14. Fingo.sk 6 524 n n 11 n n 15. Broker Service Group Slovakia 6 522 5 481 18,99 271 -394 - 16. Aon Bratislava 6 418 5 986 7,22 959 2 219 -56,79 17. VW Finančné služby Maklérska 5 998 4 609 30,15 1 806 3 247 -44,37 18. Concorde 5 541 5 727 -3,23 358 392 -8,79 19. UniCredit Broker 4 927 4 577 7,63 3 358 3 134 7,13 20. Renomia 4 018 3 996 0,54 -91 -230 - 21. Umbrella Group 3 570 2 776 28,60 261 165 58,18 22. Finanzpartner 2 930 2 889 1,42 47 31 51,61 23. OK Group 2 715 1 479 83,53 -134 72 - 24. K Finance Life 2 599 2 213 17,43 123 134 -8,21 25. MPS 2 499 1 966 27,09 96 76 26,25 Poz.: Výsledky Winners Group zahŕňajú aj sesterské firmy Winners poistenie a Global Finance; PRAMEŇ: Údaje poskytnuté spoločnosťami, Register účtovných závierok

×