Monitoring médií

NBS: Prieskum zadĺžených domácností - šiesta vlna

Šiesta vlna prieskumu prebiehala od 6. do 18. decembra na vzorke 1 004 domácností. V porovnaní s piatou vlnou sa podiel domácností, ktoré neočakávajú riadne splácanie svojho dlhu, zmenil len minimálne. Z domácností s odkladom splátok má negatívne očakávania 7,3 %, čo je mierne menej ako 8,4 % v predchádzajúcej vlne. Podiel domácností s negatívnymi očakávaniami v celej vzorke zadlžených domácností vzrástol z 0,6 % na 0,7 %, podiel na objeme úverov zostáva na úrovni 0,7 %. O odklad plánovala požiadať z domácností bez zmeny úverových podmienok už iba nepatrná časť, ostatné domácností sa v prípade potreby spoliehajú na dohodu so svojou bankou. Celkovo sa príjmová situácia domácností zlepšila, zhoršené príjmy však naďalej eviduje časť domácností s vybaveným odkladom splátok.

Zdroj:

 http://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/AnalytickeKomentare/2021/AK97-Siesta_vlna_prieskumu_zadlzenych_domacnosti.pdf