NOVINKY

Osobitné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň Odbornej spôsobilosti zdarma pre účastníkov Odbornej skúšky

AFISP pripravila Osobitné finančné vzdelávanie (OFV), ktoré bude možné vykonať dištančnou metódou. OFV pre stredný stupeň Odbornej spôsobilosti bude na požiadanie sprístupnené každému účastníkovi Odbornej skúšky, ktorá bude vykonaná prostredníctvom AFISP zdarma. Pre sprístupnenie je potrebné kontaktovať AFISP (soltes@afisp.sk) a tento prístup je možné získať pre účastníkov Verejných termínov najskôr 4 dni pred konaním skúšky po zaplatení poplatku za vykonanie Odbornej skúšky. OFV je potrebné absolvovať do 30 dní od sprístupnenia OFV. V prípade Členských termínov, spolupracovníci musia kontaktovať centrály príslušného Člena AFISP.

V prípade, ak je potrebné absolvovať OFV pre stredný stupeň Odbornej spôsobilosti bez absolvovania Odbornej skúšky je poplatok 18,- €/lekciu. V prípade potreby absolvovania iných stupňov OFV je potrebné kontaktovať AFISP (afisp@afisp.sk).

Stránky