NOVINKY

EFA SK

Začala sa písať história EFA-certifikácie slovenských finančných sprostredkovateľov.
Dňom 30. marca 2017 položila pilotná skupina 15 účastníkov základný kameň špičkovej profesijnej kvalifikácie European Financial Advisor aj na Slovensku. Pod odbornou garanciou asociácie AFISP sa vrcholoví zástupcovia 4 členských spoločností zúčastňujú prípravného kurzu na skúšku pre získanie certifikátu €FA, v gescii EFPA ČR. Poslaním EFPA Europe je nastavovať a zavádzať vysoké štandardy kvalifikácie a kompetencie, etického správania, kvality a profesionality do služieb finančného poradenstva v celej EU. O priebehu tohto 9-mesačného kurzu, ktorý realizuje spoločnosť KFP, Vás budeme pravidelne informovať. Prví absolventi certifikačnej skúšky na Slovensku, ktorí sa zaradia k vyše 200 českým a viac než 17 000 európskym profesionálom v 12 krajinách EÚ, sa očakávajú na začiatku roka 2018.

 

Osobitné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň Odbornej spôsobilosti zdarma pre účastníkov Odbornej skúšky

AFISP pripravila Osobitné finančné vzdelávanie (OFV), ktoré bude možné vykonať dištančnou metódou. OFV pre stredný stupeň Odbornej spôsobilosti bude na požiadanie sprístupnené každému účastníkovi Odbornej skúšky, ktorá bude vykonaná prostredníctvom AFISP zdarma. Pre sprístupnenie je potrebné kontaktovať AFISP (soltes@afisp.sk) a tento prístup je možné získať pre účastníkov Verejných termínov najskôr 4 dni pred konaním skúšky po zaplatení poplatku za vykonanie Odbornej skúšky. OFV je potrebné absolvovať do 30 dní od sprístupnenia OFV. V prípade Členských termínov, spolupracovníci musia kontaktovať centrály príslušného Člena AFISP.

V prípade, ak je potrebné absolvovať OFV pre stredný stupeň Odbornej spôsobilosti bez absolvovania Odbornej skúšky je poplatok 18,- €/lekciu. V prípade potreby absolvovania iných stupňov OFV je potrebné kontaktovať AFISP (afisp@afisp.sk).

Stránky